Comments

 1. Exerci?ii pentru durere in articula?iile ?oldului Najinn says:

  Report this file as copyright or inappropriate. Gait Posture, 22 3: Structura lotului de bolnavi Lotul de bolnavi inclui în acest studiu retrospectiv a fost format din de cazuri, din care 60 brba i i 90 femei. Media de vârst relativ crescut de 54,22 ani, apropiat la cele dou sexe, este uor mai mare la femei. În cadrul studiului retrospectiv, în scorul dizabilit ilor au fost inclui doar ADL i capacitatea de deplasare. ADL, capacitatea de deplasare, absenteismul i capacitatea de munc; evalurile acestor parametri au fost realizate similar studiului 1, cu excep ia ADL, care a cuprins ac iunile ce implic prehensiunea, fiind cuantificat între puncte: Disfunc ii fizice Diferen scor int.

 1. Exerci?ii pentru durere in articula?iile ?oldului Nezilkree says:

  Evolu ia scorului autopercep iei strii de sntate i func ionale ini iale i satisfac ia bolnavilor pentru rezultatele ob inute la cele dou loturi. Please use this link to notify us: ADL, capacitatea de deplasare, absenteismul i capacitatea de munc; evalurile acestor parametri au fost realizate similar studiului 1. Pe baza aprecierii parametrilor enumera i s-a calculat la fiecare bolnav scorul dizabilit ilor care poate fi de maxim 13 puncte la bolnavii activi profesional. Scoruri medii cazuri int. Exerci iile de control i coordonare sunt importante în cazul bolnavilor cu sechele AVC. Scorul general Evolu ia scorului mediu general la loturile 1 i 2 pe grupe de diagnostic C.

 1. Exerci?ii pentru durere in articula?iile ?oldului Nashicage says:

  Aceste rezultate bazate pe un set larg de evaluri clinico-func ionale confirm rezultatele multor studii din literatur privind eficien a recuperrii la bolnavii cu sechele dup AVC. Se folosesc scheme de micare reflex-inhibitorii, ce inhib reac iile posturale anormale i faciliteaz micrile active automate i voluntare. Indiferent de etiologia i abordarea ortopedic sau chirurgical a oldului, reeducarea ortostatismului impune refacerea stabilit ii oldului. Distribu ia pe grupe de vârst indic frecven a mare a bolnavilor cu vârst de peste 50 ani 77 bolnavi ; din grupele de vârst sub 50 de ani, cei mai mul i bolnavi sunt între 31i 50 ani, sub 30 de ani fiind 22 bolnavi. Scor general Figura C. Autoaprecierea strii de sntate s-a realizat similar studiului 1; acest parametru a fost cuantificat doar în cazul studiului prospectiv; 7.

 1. Знакомства Dudal says:

  Criterii de selec ie a loturilor de bolnavi i caracteristicile loturilor studiate Scor 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Scor mediu int. Din decubit ventral cu genunchiul flectat la 90o se las gamba s cad înafar, sub ac iunea propriei sale greut i. Obiectivul principal al cercetrii poate fi considerat îndeplinit: Sechele AVC Scor general 3,53 3, Sunt utile i exerci iile din decubit dorsal, cu membrele inferioare extinse, prin ridicarea bra elor simetric în inspir, cu revenire pentru solicitarea segmentelor dorso-lombar în lordoz sau exerci ii de asuplizare i înclinare lateral i rota ii ale coloanei din decubit dorsal i lateral, aezat clare pe un scaun sau din ortostatism. Capacitatea de munc revenirea în activitate Acest parametru a fost calculat pentru bolnavii activi, care au reprezentat 47 din 50 la lotul 1, respectiv 46 din 50 la lotul 2. Rezultatele ob inute au fost cuantificate similar studiului II.

 1. Знакомства Kazragrel says:

  Dizabilit i Scor dizabilit i Evolu ia scorului dizabilit ilor la lotul total i afec iuni Scor 3,00 2,78 2,24 1,48 1,58 1,10 0,96 0,43 1,68 1,44 0,91 1,28 1,05 0,80 0,67 Dizabilitati Radic. Disfunc iile fizice a Mobilitatea articular. Orteza posterioar glezn-picior este folosit în paralizia dorsiflexorilor, cu respectarea urmtoarelor condi ii: Structura loturilor pe sexe i grupe de diagnostic C. Toate aceste rezultate reprezint dovezi care atest contribu ia terapiei posturale în cadrul unor programe de recuperare a afec iunilor posttraumatice ale membrului inferior. Bolnavii care au posibilitatea s-i mobilizeze voluntar membrul inferior în întregime într-o sinergie par ial de flexie i extensie, dar nu pot controla voluntar o articula ie izolat, vor fi aborda i terapeutic folosind pattern-urile sinergice pentru a facilita mobilizarea izolat a fiecrei articula ii diagonalele Kabat pentru membrele inferioare. Calusul poate bloca mobilitatea articula iei tibiotarsiene.

 1. Exerci?ii pentru durere in articula?iile ?oldului Shazil says:

  Corsetul lombo-sacrat urc posterior deasupra jonc iunii dorso-lombare, inferior se sprijin pe creasta iliac la femei coboar pân la partea superioar a coapselor. În aceast situa ie este obligatorie pozi ionarea func ional corect a membrelor inferioare, în primul rând a bazinului oldului. Studii retrospective privind eficien a programului recuperator în afec iuni ale sistemului neuro-mioartro-kinetic, la pacien ii interna i in Clinica de Recuperare în perioada

 1. Exerci?ii pentru durere in articula?iile ?oldului Vutaur says:

  SCL 2,64 2,56 Figura B. La nivelul pumnului i mâinii, hemiplegia antreneaz o tulburare complex a comenzii voluntare ce asociaz defictul motor predominat pe musculatura intrinsec a mâinii i pe extensori, sincineziilor; rezult un grav dezechilibru func ional, cu antrenarea flexiei pumnului i degetelor, a flexiei i adduc iei policelui

 1. Exerci?ii pentru durere in articula?iile ?oldului Gokazahn says:

  Durerea Evolu ia scorului mediu al durerii pe grupe de diagnostic. Pacien ii cu LBP au prezentat cele mai mari procente de ameliorare, cei cu HD operat - cele mai sczute atât în studiul retrospectiv, cât i în cel prospectiv. Aceste rezultate argumenteaz eficacitatea terapiei posturale în cadrul tratamentului recuperator. Structura lotului I studiu pe sexe i grupe de diagnostic 10 Nr. Particularit i ale terapiei posturale la nivelul membrului inferior, în faza spastic a AVC La nivelul oldului, se contat creterea spasticit ii pe extensori, adductori i rotatori externi, deficitul muscular predominând de psoas iliac, abductori, rotatori interni. Genunchiul va fi men inut în extensie, iar piciorul în unghi drept pe gamb. Derotarea este favorizat de flexia oldului dac este posibil pân la 90o , pozi ie în care capsula se destinde; o combaterea adduc iei se face din decubit dorsal sau lateral, cu o pern între coapse.

 1. Знакомства Shatilar says:

  Diferenta scor 25,40 20,83 22,44 13,99 13,38 14,82 16,96 12,17 10,58 9,13 8,66 8,51 5,48 5,48 4,25 Lotul total Radic. Indicele calit ii vie ii Evolu ia scorului indicelui calit ii vie ii la loturile 1 i 2 C. Extensia se execut de asemenea cu genunchiul flectat i cu fixarea bazinului. Depirea episodului dureros las loc programului de kinetoprofilaxie secundar, adic de prevenire a recidivelor. Membrul superior va fi men inut cu bra ul în abduc ie la 45 grade o pern în axil , antebra ul în flexie lejer pe bra sau în extensie, semiprona ie, pumnul în uoar extensie, degetele în semiflexie i policele în abduc ie prin aplicarea unei atele simple.

 1. Знакомства JoJomi says:

  Obiectivul recuperrii îl reprezint men inerea mobilit ii articulare în amplitudini complete i prevenirea contracturilor musculare. La lotul 2, considerat lot martor, bolnavii au fost trata i dup metodologia obinuit, iar la lotul 1 lotul de studiu , metodologia a fost aplicat selectiv, punându-se accent pe terapia postural.

Speak Your Mind

*